Studiegids

nl en

It's all about the money: de 'power of the purse' in een globaliserende en integrerende werkelijkheid

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.
Aanbevolen is het Ba2-vak Europees recht (kan zowel voorafgaand als tegelijkertijd met dit HC Law vak gevolgd worden)

Beschrijving

Historisch gezien vormt ‘the power of the purse’ het fundament van parlementaire macht. Hier, zoals zo vaak, staat geld gelijk aan macht. Door globalisering en regionale integratie, met name in de EU, staat dit budgetrecht van het parlement onder druk. Binnen de EU bijvoorbeeld, worden steeds meer regels aangenomen waaraan nationale begrotingen moeten voldoen, waaronder de inmiddels befaamde 3% norm voor het begrotingstekort.

Vanuit Europa gezien is het ook logisch en zelfs noodzakelijk om dit soort regels aan te nemen. Immers, zoals de eurocrisis heeft aangetoond, kan een excessief tekort in Griekenland of Spanje de stabiliteit van de hele eurozone in gevaar brengen. De groep (de EU) heeft daarom een duidelijk belang om het gedrag van individuele parlementen te controleren. Tegelijkertijd brengen dit soort regels grote uitdagingen met zich mee. Is het bijvoorbeeld wel democratisch te legitimeren dat Europa het budgetrecht van het Nederlandse parlement inperkt? Of zijn de Europese regels wel effectief? Met andere woorden, kun je überhaupt juridische controle uitoefenen op de uitgaven van staten, of is dit een inherent politieke beslissing waar recht geen plek heeft?

In dit vak kijken wij samen naar de verschillende manieren waarop, binnen en buiten de EU geprobeerd is, of geprobeerd wordt, het budgetrecht van parlementen te temmen. Hierbij zal een bijzondere focus liggen op de verschillende pogingen in de VS om het budget onder controle te krijgen. In rechtsvergelijkend perspectief kijken wij naar de effectiviteit en de legitimiteit van verschillende systemen. Als gevolg zullen studenten ook direct betrokken zijn in mijn onderzoek over mogelijke juridische antwoorden op de eurocrisis.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak
Dit vak heeft twee primaire doelstellingen.
Ten eerste zullen studenten kennis van en inzicht in verkrijgen inzake de manieren waarop binnen en buiten Europa geprobeerd is om met juridische middelen begrotingen onder controle te krijgen. Hierbij zal de nadruk liggen op de Europese begrotingsregels en de wijze waarop deze op Europees en nationaal niveau zijn doorgevoerd. Daarnaast zullen systemen buiten de EU, met name in de VS, gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal.
Ten tweede zullen studenten getraind worden om zelfstandig kritisch vergelijkend onderzoek te verrichten. De opzet van het vak is er op gericht om studenten relatief zelfstandig functioneel vergelijkend onderzoek te laten verrichten binnen een jurisdictie, bijvoorbeeld een EU lidstaat of een staat in de VS. Binnen het overkoepelende kader van de het vak zullen studenten zelfstandig onderzoek verrichten.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Aantal à 2 uur: 2
Tijdens deze twee inleidende colleges zal worden ingegaan op 1) het Europese regelkader en 2) de methodologie van rechtsvergelijkend onderzoek.
Namen docenten: Mr.dr. A. Cuyvers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie

Werkgroep (5 sessies van 3 uur)
Interactive research and working groups
Namen docenten: Mr.dr. A. Cuyvers
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven literatuur en jurisprudentie, eigen onderzoek.

Waarschijnlijk een soort werkbezoek/-excursie.

ma. 2 nov. , 17-19 uur: college 1 (budget controls)
di. 3 nov., 17-19 uur, college 2 (functional comparative method)
Week 46 (week van 9 nov.) : geen onderwijs – studenten onderzoeken en stellen RQ op
ma. 16 nov., 17-20 uur, wg 1
di. 24 nov., 17-20 uur, wg 2 (let op: de enige wg op de di. – ivm. congres Teachers Academy)
ma. 30 nov., 17-20 uur, wg 3
ma. 7 dec., 17-20 uur, wg 4
ma. 14 dec. , 17-20 uur, wg 5.

2 colleges + 5 sessions research
Week 45: Lecture 1 and 2
Students choose country and topic
46: students research and draft RQ
47: Students present RQ
48: Students present and discuss progress and difficulties
49: work and research
50: Students present draft paper
51: Students present and discuss progress and difficulties
52: Students present and discuss final paper, we discuss overarching findings, future research.

Dit vak heeft de status van praktische oefening: aanwezigheid en deelname is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

  • Onderzoekspaper (70%)

  • presentaties onderzoeksopzet (15%)

  • presentatie draft paper (15%)

Inleverprocedures
(draft) papers zullen op de gegeven deadlines via blackboard worden ingeleverd en verspreid worden voor peer-review en discussie tijdens de werkgroepen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof besproken tijdens het onderwijs.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
De verplichte en aanbevolen literatuur en wetgeving zal via blackboard beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via usis of de administratie van HC Law

Maximum aantal deelnemers

Maximum aantal: 15

Contact

  • Vakcoördinator: Mr. dr. A. Cuyvers

  • Werkadres: KOG kamerB2.33

  • Bereikbaarheid: ma – vrij

  • Telefoon: 071 527 5409

  • E-mail: a.cuyvers@law.leidenuniv.nl