Studiegids

nl en

Great Books

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law (en indien nog plekken over: toegelaten tot een van de andere Leidse Honours Colleges of tot Leiden University College).

Beschrijving

This course provides a general overview of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves. The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues automatically arise in the reflection on and discussion of the books.
We successively study Plato, Aristotle, Cicero, Seneca, Augustine, Aquinas, Luther, Machiavelli, Bacon, Hobbes, Descartes, Rousseau, Tocqueville, Nietzsche, and Strauss. Een uitgebreidere beschrijving is opgenomen in de ‘leidraad (voorlopige opzet)’, de pagina’s 2 t/m 7.
Students are required to write a paper every week and to participate actively in the discussions in class.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Aan de hand van teksten uit klassiekers uit de schatkamer van de filosofie krijgen studenten een overzicht van hoofdlijnen en kerngedachten van de politieke filosofie en ethiek en de klassieke vraag naar het goede leven alsmede van het belang en de doorwerking ervan.
Een student kan zich schriftelijk en mondeling goed uitdrukken m.b.t. de behandelde onderwerpen.

Onderwijsvorm

Interactieve werkgroepen – Socratische dialoog

Aantal uur: 10-14 bijeenkomsten van 3 uur. In de periode van 4 april tot en met 20 mei 2016, op de maandag én donderdag, van 17:00-20:00 uur.
Docent: Prof.dr. A.A.M. Kinneging
Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de opgegeven wekelijkse literatuur en ’t schrijven van de papers.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wekelijkse paper (800-1000 woorden)

 • Eventueel een afrondend mondeling tentamen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en alle stof die tijdens het hoorcollege en de werkgroepen aan bod komen

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • De teksten van genoemde auteurs in ‘beschrijving’ worden bekend gemaakt voorafgaand aan het vak via Blackboard.
  Globaal betreft het teksten of delen daaruit van:
  Plato – Gorgias; Aristotle – Nicomachean Ethics; Cicero – On Duties; Seneca – Letters to Lucilius; Augustine – City of God; Aquinas – Summa Theologica; Luther – A Treatise on Good Works; Machiavelli – The Prince; Bacon – The Advancement of Learning; Hobbes – Leviathan; Descartes – Discourse on Method, and Passions of the Soul; Rousseau – First and Second Discourse; Tocqueville – Democracy in America; Nietzsche – Genealogy of Morals; Strauss – The Rebirth of Classical Political Rationalism.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via de administratie van HC Law. Mail sturen naar honours@lawleiden.nl, met vermelding van naam, studentnummer, opleiding, en telefoonnummer.

Minimum en maximum aantal deelnemers

10-22 stud.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof.dr. A.A.M. Kinneging

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: vanaf een week voor het onderwijs: via secretariaat Encyclopedie en filosofie van het recht; daaraan voorafgaand: de administratie van Honours College Law

 • Telefoon: 071 527 7548

 • E-mail: : a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl