Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Teksten Modern Hebreeuws 2

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is de succesvolle afronding van de colleges Grammatica Modern Hebreeuws 3 en Teksten Modern Hebreeuws 1.

Beschrijving

Verdere uitbreiding van leesvaardigheid en grammaticale kennis aan de hand van eenvoudige literatuur en een systematische grammatica (zie onder literatuur); oefening in de schrijfvaardigheid.

Leerdoelen

Dit college, tezamen met het college Conversatie Modern Hebreeuws 2, beoogt de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):
Luisteren: A2, Lezen: A2, Gesproken interactie: B1, Gesproken productie: A2, Schrijven: A2.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:
• volgen van college: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur
• maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 4 uur x 13 weken = 57 uur
• voorbereiden toetsen en tentamen: 57 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:
• Opdrachten, bijdragen aan colleges, tussentoets = 50%
• Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen = 50%
• Herkansing in overleg.

Blackboard

Tijdens de colleges wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het doen van mededelingen en het opgeven van opdrachten.

Literatuur

E.A. Coffin en S. Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew (Cambridge University Press, 2005). Leesteksten worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via usis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. H. Neudecker### Opmerkingen