Studiegids

nl en

Starbucks: Nederland belastingparadijs? Een onderzoek naar fiscale staatssteun

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law

Beschrijving

Recentelijk heeft de Europese Commissie de formele onderzoeksprocedure geopend tegen België, Ierland, Luxemburg en Nederland. De Commissie vermoedt dat deze landen onrechtmatige staatssteun hebben verleend aan respectievelijk multinationals in het algemeen (België), Apple (Ierland), Amazon en FIAT (Luxemburg) en Starbucks (Nederland), door deze bedrijven fiscaal te begunstigen. In dit vak zoeken we de beschikking tegen Nederland in de zaak Starbucks tot op de bodem uit. Heeft de Commissie gelijk? Staat Nederland terecht of onterecht bekend als belastingparadijs?
In dit vak wordt gebruik gemaakt van de online course ‘Rethinking International Tax Law’ die beschikbaar zal zijn op www.coursera.org en youtube. Door het bekijken van de video’s in deze course kan de student gemakkelijk de noodzakelijke fiscale achtergrondkennis verwerven. Tevens vinden werkgroepen plaats waarin in een discussie-format stapsgewijs door de beschikking wordt heengelopen.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Het verkrijgen van grondig inzicht in de fiscale staatssteunprocedure alsmede de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op dit terrein.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: *De student heeft een grondige kennis van de toepassing van het staatssteunrecht in fiscale zaken

  • De student kan zijn/haar mening over een voorgelegde rechtsvraag kort en bondig doch naar behoren gemotiveerd schriftelijk weergeven.

  • De student kan actief mondeling participeren in een discussie over het fiscale staatssteunrecht.

Onderwijsvorm

Seminar. Aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Studenten moeten iedere week een beschouwing te schrijven van max. 1 A4 over een van tevoren bekendgemaakte rechtsvraag. Dit zal resulteren in vijf beschouwingen die elk apart becijferd zullen worden. Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van deze cijfers.

Afronding van het cijfer naar boven of beneden wordt gebaseerd op de mate van actieve deelname in de werkgroepen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

  • De beschikking tot opening van de formele onderzoeksprocedure in de zaak Starbucks

  • Ad hoc voor te schrijven wetenschappelijke artikelen, mogelijk in de Engelse taal.

Aanbevolen studiemateriaal

  • Online course ‘Rethinking International Tax Law’

Aanmelden

Via administratie HC Law

Blackboard

Blackboard

Minimun en maximum aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 22

Contact

  • Vakcoördinator: prof. mr. S.C.W. Douma

  • Werkadres: KOG

  • Bereikbaarheid: via e-mail en secretariaat belastingrecht

  • Telefoon: 071 527 78 40

  • E-mail: s.c.w.douma@law.leidenuniv.nl