Studiegids

nl en

Theoretisch seminar

Vak
2015-2016

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie.

Beschrijving

In dit onderdeel krijgen de deelnemende Honous College studenten (eens in de 2 weken) een reeks gastlezingen over een relevant thema binnen de archeologie.
Het idee is meer in te gaan op de theoretische aspecten van het gekozen thema, hierover te discussiëren en dit te verwerken in een beschouwend paper. De deelnemende studenten worden verdeeld in teams en krijgen de opdracht om een subthema te kiezen binnen het overkoepelende thema, een literatuurlijst over dit thema samen te stellen, deze teksten te bestuderen en dit om te zetten in een Engelstalig paper. Dit paper zal uiteindelijk worden gepresenteerd aan het eind van blok 3.

Leerdoelen

 • Inzicht in een actueel theoretisch thema binnen de archeologie;

 • Het leren verwoorden van theoretische concepten en het beargumenteren van theoretische standpunten, zowel mondeling als schriftelijk;

 • Het presenteren van een theoretische discussie;

 • Het schrijven van een wetenschappelijke paper.

Onderwijsvorm

Hoor- en discussiecollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7× 2 uur hoor- en discussiecollege;

 • +/- 250 p. literatuurstudie;

 • Paper van 4.000 woorden;

 • Presentatie van 15 minuten.

Toetsing

 • Presentaties;

 • Opdrachten;

 • Paper.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. M.S. de Waal.