Studiegids

nl en

Onderzoekspraktijk

Vak
2015-2016

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie.

Beschrijving

Het doel van dit college is de student, onder begeleiding van een onderzoeker, ervaring te laten opdoen met het doen van onderzoek voor een langlopend onderzoeksproject en binnen een onderzoeksgroep.
De bedoeling is dat een student of een groep van 2-3 studenten, zelfstandig maar met begeleiding van een onderzoeker die verbonden is aan de Faculteit der Archeologie, een (deel)onderzoek van minimaal 17 werkdagen uitvoert. Deze 17 werkdagen mogen over de periode van blok 2 en 3 gespreid worden.
De student kan er ook voor kiezen deel te nemen aan onderzoek binnen de faculteit of door middel van een persoonlijk academisch ontwikkelingsplan gericht lezingen binnen of buiten de faculteit en internationale congressen te bezoeken. Het college wordt afgesloten met een rapport over de activiteiten van de student binnen dit college.

Leerdoelen

  • Zelfstandig een (klein) onderzoek opzetten en uitvoeren;

  • Het leren rapporteren over onderzoeksresultaten.

Onderwijsvorm

Participatie in actueel onderzoek van stafleden.

Toetsvorm

  • Stageverslag;

  • Beoordeling van de stagebegeleider.

Het stageverslag moet 6 weken na het afronden van de laatste stagedag ingeleverd worden.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. M.S. de Waal.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.