Studiegids

nl en

Honours stage

Vak
2015-2016

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie.

Beschrijving

De Honours stage is een ‘maatschappelijk’ ingebedde stage: het gaat hier dus niet puur om het opdoen van ervaring met archeologische methodieken (opgraven, survey, materiaalonderzoek), maar hoe archeologie in breder verband kan worden getrokken (projectmatig werken, museumcollecties presenteren/beheren, archeologische publiekspresentatie, maatschappelijke relevantie van onderzoek, etc.).
De duur van de Honours stage is minimaal 17 werkdagen.

Voor meer informatie over stages kun je ook op de Archeologie stage website kijken.

Leerdoelen

  • Kennis maken met en inzicht krijgen in de rol van de archeoloog in de maatschappij;

  • Wetenschappelijke inzichten en archeologische kennis leren communiceren naar hoofdzakelijk niet-archeologen.

Onderwijsvorm

Praktisch werk in het kader van archeologisch publieksbereik.

Toetsvorm

  • Stageverslag;

  • Beoordeling van de stagebegeleider.

Toetsvorm deadline

Het stageverslag moet 6 weken na het afronden van de laatste stagedag ingeleverd worden.

Literatuur

N.v.t.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. M.S. de Waal.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.