Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Leren onderzoeken 4. Bachelor Eindproject Scheikunde (LO4)

Vak
2016-2017