Studiegids

nl en

Constitutionele concepten en praktijk

Vak
2015-2016

!! Dit vak is een Honours Class en alleen beschikbaar voor studenten van het Honours College !!

Inschrijven voor dit vak is mogelijk tot 1 april, en wel via onderstaande link (bij ‘registratie’).

Beschrijving

Belangrijke staatsrechtelijke begrippen, zoals democratie, scheiding van machten en soevereiniteit, zijn historisch tot ontwikkeling gekomen binnen de grenzen van de natiestaat. Deze Honours Class zal allereerst onderzoeken wat de functies van deze begrippen waren binnen het nationale bestel en welke invulling zij in de praktijk hebben gekregen.

In de afgelopen decennia is de ‘beschermende’ functie van natiestaten zoals Nederland verminderd. Een tweede vraag die de Class zal pogen te beantwoorden is dan ook: gegeven de nieuwe praktische werkelijkheid van Europese integratie in het bijzonder, hoe kan de essentie van deze, oorspronkelijk nationale staatsrechtelijke begrippen, ook in het vervolg gewaarborgd blijven?

Periode

24 juni, 28 juni, 30 juni, 1 juli, 4 juli, 5 juli, 7 juli, 8 juli 2016, telkens van 15-18 uur

Locatie

Nader te bepalen

Beoordelingsmethode

Ter voorbereiding op de colleges schrijven studenten op basis van de voorgeschreven literatuur een A4, uitmondend in een vraag of stelling. Ter afsluiting van de class schrijven zij een paper van maximaal 4.000 woorden over een van de besproken deelthema’s. De beoordeling vindt plaats op basis van de A4-tjes (40%), het eindwerkstuk (40%) en de participatie tijdens de bijeenkomsten (20%).

Maximaal aantal studenten

15

Registratie

Inschrijven voor dit vak is mogelijk tot 1 april, via deze link .

Contact

mr.dr. H.-M.Th.D. ten Napel