Studiegids

nl en

Language Acquisition 1: The Spoken Word

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het doel van de cursus Language Acquisition 1: The Spoken Word is dat je die vaardigheden verwerft en verder ontwikkelt die je nodig hebt om je vlot en nauwkeurig uit te drukken in het gesproken Engels. Meer dan in het VWO, waar de nadruk ligt op vlot taalbegrip en –gebruik (fluency), ligt in deze cursus de nadruk op accuratesse (accuracy): als academisch opgeleid anglist (d.w.z. iemand die Engels studeert of heeft gestudeerd) wordt van je verwacht dat je je vlot, maar vooral ook correct en precies kunt uitdrukken. De twee vaardigheden die je volgens ons daarbij vooral helpen staan daarom centraal in deze cursus, die in het talenpracticum wordt gegeven: uitspraak en vocabulaireverwerving.

 • Vocabulaire en idioom in de praktijk: In dit deel van de cursus activeer je de vocabulaire en idiomen die je thuis hebt bestudeerd in korte spreekoefeningen. Je geeft bijvoorbeeld een korte presentatie, treedt op als discussieleider, en je neemt deel aan korte rollenspellen. Daarnaast oefen je de belangrijkste taalfuncties in het Engels zoals iemand begroeten, advies geven, en met iemand van mening verschillen. Dit lijkt eenvoudig, maar je zult zien dat een verkeerd gebruik van deze taalfuncties door culturele verschillen tussen Nederlanders en Engelstaligen vaak tot communicatieproblemen leiden. Tot slot verwerf je door middel van zelfstudie een passieve kennis verworven van woorden en idiomen die veel in academische teksten gebruikt worden (vooral nuttig voor het lezen van literaire teksten en studieboeken).

 • Uitspraak: Dit onderdeel van de cursus heeft tot doel door middel van oefening je uitspraak van Engelse klanken te verbeteren. Natuurlijk is het analyseren en oefenen van afzonderlijke klanken niet zaligmakend. Daarom zal er in deze cursus ook aandacht besteed worden aan woorden die vaak verkeerd uitgesproken worden, en ligt in de tweede helft van de cursus de nadruk op suprasegmentele aspecten, zoals intonatie en klemtoon.

Uiteraard kun je niet in één taalvaardigheidscursus perfect Engels leren spreken. Je zult zelf heel veel aan je fluency en accuracy moeten werken. De Opleiding Engels helpt je hierbij, door van docenten en studenten te eisen dat in alle colleges Engels wordt gesproken. Maar veel belangrijker is het dat je veel Engels leest en luistert en dat je probeert zoveel mogelijk Engels te spreken, liefst door enige tijd in een Engelstalig land door te brengen.

Leerdoelen

 • Aan het einde van de cursus heb je een actieve woordenschat verworven waarmee je je kunt uitdrukken over allerlei alledaagse onderwerpen, alsook over allerlei actuele sociale en culturele onderwerpen.

 • Je kunt ruim 1000 woorden en idiomen die veel in academische en literaire teksten gebruikt worden herkennen en parafraseren.

 • Verder heb je een beheersing van de uitspraak van het Brits Engels – zowel klinkers/medeklinkers als intonatie – waarbij natuurlijkheid en verstaanbaarheid de belangrijkste criteria zijn.

 • En je kunt problemen in de uitspraak van anderen identificeren en beschrijven.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • Eén werkcollege van 90 minuten in het talenpracticum.

 • Zelfstudie van vocabulaire, idioom en uitspraak.

Studielast

De totale studielast is 140 uur (5 EC), die als volgt worden besteed:

 • Volgen van college: 26 uur.

 • Voorbereiding van college: 76 uur.

 • Zelfstudie, inclusief voorbereiding van de tentamens: 33 uur.

 • Toetsing: 3 uur.

 • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 2 uur.

Toetsing

Mondeling uitspraak- en spreekvaardigheidstentamen (60%) en een schriftelijk vocabulaire- en idioomtentamen (40%). Om voor de cursus te slagen, moet je voor beide onderdelen het cijfer 6.0 behalen. Onvoldoende onderdelen kunnen worden herkanst.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard (cursusinformatie, mededelingen en studiematerialen).

Literatuur

 • Bromberg, M. & Gordon, M. (2013). 1100 words you need to know. Hauppauge, NY: Barron.

 • Longman dictionary of contemporary English (meest recente druk). Harlow, Essex: Pearson Education.

 • Smakman, D. (2015). Accent building. A British English pronunciation course for speakers of Dutch (2e druk). Leiden: Leiden University Press. (Studenten die American Lab volgen hoeven dit boek niet aan te schaffen!)

 • Vocabulaire- en idioommaterialen: Verkrijgbaar op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelding via studiecoördinator.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof