Studiegids

nl en

Linguistics 5: Advanced English Generative Syntax

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Linguistics 3: Syntax and Syntactic Argumentation (of een vergelijkbare cursus) moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een voortzetting van Linguistics 3: Syntax and Syntactic Argumentation . We bespreken enkele theoretische voorstellen die een belangrijke rol spelen in de syntactische literatuur en we gaan dieper in op recente ontwikkelingen in de generatieve syntaxis, met name in het kader van Chomsky’s Minimalisme.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen syntactische structuren analyseren en syntactische argumenten formuleren, zowel mondeling als schriftelijk.

  • Studenten kennen enkele recente theoretische voorstellen voor de syntaxis van het Engels en zijn in staat deze kritisch te evalueren.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (1 uur p/w)

  • Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140.

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 14

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 56

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 70

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen) (70%)

  • schrijfopdracht (30%)

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Er is een Blackboard aanwezig.

Literatuur

Een aantal (recente) artikelen (nader bekend te maken).

Verder dienen studenten het Linguistics 5 cursusboek in bezit te hebben:

  • Haegeman, Liliane (2006). Thinking Syntactically. Wiley Blackwell

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof