Studiegids

nl en

Linguistics 5: Advanced English Phonology

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Linguistics 4: The Phonology of English (of een vergelijkbare cursus) moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bespreken we een aantal recente ontwikkelingen binnen de generatieve fonologie vanuit het perspectief van de Government Phonology, toegepast op het Engels.

Leerdoelen

  • Inzicht in een aantal recente ontwikkelingen in de generatieve fonologie

  • Inzicht in het belang van data in theorievorming

  • Inzicht in structurele aspecten van spraakklanken en syllabes

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 uur)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • 14 uur voor onderwijs

  • 66 uur voor tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur:

  • 60 uur voor het voorbereiden van het tentamen

Toetsing

  • schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen, met gebruik van het cursusboek)

Het tentamen kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Er is een Blackboard aanwezig.

Literatuur

  • Harris, John (1994). English Sound Structure. Blackwell.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof