Studiegids

nl en

Linguistics 3: English Syntax and Syntactic Argumentation

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Taalkunde 2 moet zijn behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op Taalkunde 2: De Syntaxis van het Engels. We bestuderen de interactie tussen syntaxis en semantiek (dwz. betekenis), we introduceren een meer geavanceerde weergave van constituentstructuur (X-bar syntaxis), we bespreken verschillende voorbeelden van constituentverplaatsing, en we maken verder kennis met de principes van syntactische argumentatie.

Leerdoelen

 • Studenten zijn in staat om de syntactische structuur van het Engels te analyseren en weer te geven.

 • Studenten zijn in staat om syntactische argumenten te formuleren.

 • Studenten kennen een aantal belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve syntaxis.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur p/w)

 • Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

De studielast is 140 uur.

 • Aantal uren voor het bijwonen van hoorcolleges en werkcolleges: 26

 • Aantal uren voor het voorbereiden van het huiswerk (leeswerk + opdrachten: 34

 • Aantal uren voor het voorbereiden van de schrijfopdracht, de quiz en het tentamen: 80

Toetsing

 • Tussentijdse schrijfopdracht: 15%

 • Tussentijdse quiz: 15%

 • Afsluitend tentamen: 70%

Als het cijfer voor de quiz lager is dan het tentamencijfer, telt het tentamen voor 85% en de schrijfopdracht voor 15%.
Voor de schrijfopdracht en het tentamen moet minimaal een 5.5 zijn behaald.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Geoffrey Poole. 2011. Syntactic Theory. 2nd edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Let op: studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof