Studiegids

nl en

Academische vaardigheden (Archeologie)

Vak
2016-2017

Beschrijving

In dit college worden algemene basisvaardigheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek aangeleerd: hoe start je een onderzoek en waar vind je de juiste literatuur? En hoe schrijf je dan vervolgens een gefundeerd betoog in academisch Engels?

De cursus bestaat uit een serie werkcolleges, met vooraf een korte instructie, gevolgd door oefeningen die tijdens het werkcollege worden uitgewerkt en besproken of na afloop voorzien worden van feedback.

Er wordt gestart met korte oefeningen in studieplanning en studeertechnieken. Deze oefeningen worden door de studieadviseur begeleid.
In blok 1 wordt vervolgens gestart met de opzet van een kort literatuuronderzoek, waarbij alle noodzakelijke stappen worden behandeld. Tevens worden refereren, parafraseren en wetenschappelijke fraude behandeld. De algemene instructies worden gegeven door de coördinator, de inhoudelijke feedback door de mentoren. Tijdens de werkcolleges wordt geoefend door elkaars werk te reviewen en over de opdrachten te discussiëren.

Vervolgens wordt vanaf half oktober geoefend met het kritisch lezen en schrijven van korte academische teksten in het Engels. Deze werkcolleges worden door een docent van het universitair Talencentrum verzorgd.
Het vak wordt onder begeleiding van de mentoren afgerond met een presentatie en een Engelstalig werkstuk over een klein literatuuronderzoek.
In het werkcollege wordt gebruik gemaakt van het boek The Human Past.

Leerdoelen

 • Een werkplan met onderzoeksvraag en plan van aanpak kunnen formuleren;

 • Zelfstandig wetenschappelijke literatuur kunnen zoeken en beoordelen om zo tot beantwoording van een onderzoeksvraagstelling te komen;

 • Een werkstuk in academisch Engels kunnen schrijven, op basis van een literatuuronderzoek;

 • De meest gebruikte reviewtekens kunnen gebruiken;

 • Het werkstuk van een medestudent kritisch kunnen reviewen;

 • Op hoofdlijnen inhoudelijk kunnen discussiëren;

 • Een onderzoek kunnen presenteren;

 • De technische richtlijnen van de faculteit kennen m.b.t. de vormgeving van werkstukken, en deze kunnen toepassen;

 • Weten wat wetenschappelijke fraude is.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 20 × 2 uur werkcollege (2,5 ects);

 • Opdrachten, waaronder presentatie (1 ects);

 • Werkstuk van 2.500 woorden (1,5 ects).

Toetsing

Het cijfer is opgebouwd uit het gemiddelde van de volgende onderdelen:

 • Opdrachten (inclusief discussie hierover tijdens de werkcolleges);

 • Presentatie;

 • Werkstuk.
  Het werkstuk moet daarnaast voldoende zijn en voldoen aan de facultaire richtlijnen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt bepaald tijdens college, afhankelijk van het onderzoek.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht.

 • Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.