Studiegids

nl en

Culturele antropologie

Vak
2016-2017

Beschrijving

Aan de hand van etnografisch filmmateriaal over andere culturen en originele voorwerpen uit andere culturen komen aan de orde:

 • de belangrijkste cultureel-antropologische basisbegrippen;

 • inzichten met betrekking tot ecologie, economie, technologie, verwantschap, gender, mythe, ritueel van met name kleinschalige niet-westerse samenlevingen;

 • de belangrijkste theoretische stromingen van het vak en een aantal invloedrijke antropologen en hun werk.

Leerdoelen

 • Het verwerven van elementaire vertrouwdheid met cultureel-antropologische basisbegrippen;

 • Het verwerven van inzichten in en vertrouwdheid met met de belangrijkste theoretische stromingen en een tiental invloedrijke antropologen en hun werk;

 • Etnografieën zelfstandig leren lezen en etnografische gegevens en inzichten kritisch leren hanteren;

 • Inzicht in (verschillende visies op) de verhouding tussen ecologie, economie, sociale structuur, verwantschapp, mythe en ritueel, in verschillende typen samenleving;

 • Weten hoe en waar relevante etnografische data en interpretaties gevonden kunnen worden;

 • Een in het Museum Volkenkunde gekozen etnografisch object vanuit het in deze colleges geleerde systematisch kunnen beschrijven en interpreteren in ongeveer 400 woorden.
  Zie voor gedetailleerde leerdoelen de leeswijzer op Blackboard.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Opdrachten en discussies over filmmateriaal m.b.t. andere culturen en originele voorwerpen uit andere culturen;

 • Bezoek aan het Museum Volkenkunde te Leiden, met opdrachten.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur hoorcollege;

 • 280 pagina’s literatuur;

 • Opdracht: Een etnografisch object systematisch beschrijven en interpreteren in ongeveer 400 woorden (4 uur; vanuit een gezamenlijk bezoek aan het Museum Volkenkunde tijdens college 7).

Toetsing

 • Tentamen; bovengenoemde opdracht telt mee voor 20% (als ongeveer 1 tentamenvraag);

 • Opdracht.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • T.H. Eriksen, Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London: Pluto Press (2001 of later);

 • R. Corbey: Snellen om Namen: De Marind Anim van New Guinea door de ogen van de Missionarissen van het Heilig Hart, 1905-1925. Leiden: KITLV Press (2007);

 • P. Richerson & R. Boyd, “Culture is part of human biology: Why the superorganic concept serves the human sciences badly.” in: Probing. Human Origins. Edited by M. Goodman & A. Moffat, New York: American Academy of Arts and Sciences, 2002, pp. 59-86. Pdf op internet, open access.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met prof. dr. R.H.A. Corbey.

Opmerkingen

Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.