Studiegids

nl en

Aardwetenschappen

Vak
2016-2017

Beschrijving

Dit is een inleidend college in de Aardwetenschappen, waarin aardwetenschappelijke concepten worden uitgelegd, zoals die in de archeologie worden toegepast (= geoarcheologie). Daarnaast worden natuurlijke processen die een rol spelen bij de vorming van een landschap behandeld.

Leerdoelen

  • Basiskennis van de theoretische principes van geoarcheologie (zoals stratigrafie, bodemvorming, sedimentologie, etc.);

  • Inzicht in de theoretische principes van geoarcheologie;

  • Kennis van de benaming van landschappelijke eenheden zoals behandeld tijdens college en in de literatuur;

  • Kennis van de dynamiek van een landschap en de bijbehorende terminologie;

  • Terminologie op juiste wijze kunnen toepassen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Wekelijkse opdrachten op Blackboard (voor bonuspunt).

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14 uur hoorcollege;

  • 200 pagina’s literatuur;

  • Opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (100%).

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

R.W. Christopherson & G.H. Birkeland, Geosystems. An Introduction to Physical Geography. 9th edition (2014). ISBN 978-1-292-05775-0.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Exchange and Study Abroad students, please see the Prospective students website for information on how to apply.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.