Studiegids

nl en

Materiaalkunde 1: Hoorcolleges

Vak
2016-2017

Beschrijving

Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de aard en de kenmerken van de belangrijkste grondstoffen die in het verleden zijn gebruikt voor het maken van verschillende voorwerpen en de wijze waarop de artefacten zijn gemaakt. Het herkennen van de verschillende materialen en de beschrijving van de belangrijkste technologische kenmerken en basis typen werktuigen staan hierbij centraal.

Leerdoelen

  • Onderscheiden van aardewerk, (vuur)steen, been, en gewei;

  • Kennis van de kenmerken van verschillende grondstoffen;

  • De belangrijkste productieprocessen van aardewerk, (vuur)steen, bouwmaterialen, been, gewei, hout, textiel, metaal en glas begrijpen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 28 uur hoorcollege;

  • 382 pagina’s literatuur.

Toetsing

2 deeltoetsen (meerkeuzevragen) aan het eind van ieder blok (elk 50% van het eindcijfer, elk tentamen moet een voldoende zijn). Alleen het/de tentamen(s) waarvoor men gezakt is, kan/kunnen worden herkanst.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • H. Hodges, Artifacts. An Introduction to Early Materials and Technology. London. (1964, met herdrukken). pp. 13-155;

  • J.C. Whittaker, Flint Knapping. Making and Understanding Stone Tools. Austin: University of Texas Press. pp. 85-126;

  • Syllabus.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. prof. dr. A.L. van Gijn.

Opmerkingen

  • Aanwezigheid is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden.

  • Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.