Studiegids

nl en

Materiaalkunde 1: Practicum

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Het volgen van de colleges Materiaalkunde 1.

Beschrijving

Practicum behorend bij Materiaalkunde 1.

Tijdens het practicum doen studenten een aantal oefeningen die betrekking hebben op de determinatie van grondstoffen (bijvoorbeeld het identificeren van verschillende gesteenten), het herkennen en analyseren van sporen van productie en het beschrijven van de belangrijkste morfologische kenmerken van met name vuurstenen werktuigen en aardewerk.

Leerdoelen

  • Het herkennen van verschillende grondstoffen en het indelen ervan in de belangrijkste categorieën;

  • Kennis van de kenmerken van aardewerk, metaal, steen, vuursteen, hout, textiel, been, gewei en andere organische materialen door middel van praktische oefeningen;

  • Het kunnen herkennen van de technologische kenmerken van de meest gebruikte productietechnieken behorend bij de belangrijkste categorieën in de materiële cultuur: steen, vuursteen, been, gewei, keramiek, metaal, glas, hout en bouwmaterialen;

  • In staat zijn om een basale morfologische beschrijving te geven van vuursteen en aardewerk.

Rooster

Het practicum zal in januari 2017 gedurende 2 weken plaatsvinden.
De indeling zal t.z.t. op BlackBoard gepubliceerd worden.

Onderwijsvorm

Practicum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 42 uur practicum;

  • 140 pagina’s literatuur.

Toetsing

Twee practicum examens aan het eind van ieder blok, waarin de verkregen praktische vaardigheden door middel van individuele tests in de belangrijkste materiaalgroepen beoordeeld worden. De tests worden becijferd en via BlackBoard gecommuniceerd.
Het eindcijfer wordt berekend na het 2e blok. De relatieve zwaarte van de individuele cijfers wordt bepaald in verhouding tot het aantal hoorcolleges en practica.
Individuele tests kunnen onderling gecompenseerd worden. Er kan alleen een herkansing gedaan worden als het eindcijfer een onvoldoende is. Alleen de individuele test(s) die niet gehaald is/zijn kan/kunnen herkanst worden.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • H. Martingell & A. Saville, The Illustration of Lithic Artefacts: A Guide to Drawing Stone Tools for Specialist Reports. (LSS occasional paper No. 3, AAI & S Technical Paper No. 9), 1988;

  • Syllabus (verplicht bij Materiaalkunde 1: Hoorcollege);

  • Aanvullende literatuur wordt opgegeven via BlackBoard.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Exchange and Study Abroad students, please see the Prospective students website for information on how to apply.

NB: Keuzevak-, Contract- en Exchange/Study Abroad studenten kunnen dit vak alleen volgen in combinatie met Materiaalkunde 1: Hoorcolleges.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. prof. dr. A.L. van Gijn.

Opmerkingen

Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.