Studiegids

nl en

World archaeology 2

Vak
2016-2017

Beschrijving

Deze collegereeks geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen tot aan complexe samenlevingen. Het boek The Human Past vormt de rode draad van het vak. Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma.

World archaeology 2 behandelt de Amerika’s. Aandacht wordt besteed aan thema’s als: de eerste mensen in de Amerika’s, ontwikkelingen rond de overgang Pleistoceen-Holoceen, ontwikkelingen richting domesticatie, sedentisme, stadstaten en urbanisering, groeiende complexiteit, en de komst van de Europeanen.

In de colleges worden de grote lijnen van de verschillende thema’s grotendeels gerelateerd aan het tropische laagland van Zuid-Amerika, de Caraïbische eilanden, de Andes, Mexico en Centraal-Amerika. Daarnaast wordt tijdens de case studies lopend onderzoek van de Faculteit Archeologie behandeld, dat bij de betreffende thema’s aansluit.

De studievaardigheden worden geoefend door het maken van BlackBoard opdrachten die in groepsverband worden besproken en bediscussieerd tijdens de wekelijkse tutoraten onder begeleiding van onderwijsassistenten.

Leerdoelen

 • Kennis van het chronologisch en geografisch kader van de belangrijkste perioden en hun culturele manifestaties in Noord- en Zuid-Amerika en de Caraïben, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

 • Globale kennis van en inzicht in technologische, sociale en culturele ontwikkelingen door de tijd heen per regio (in grafritueel, nederzettingen, economische ontwikkelingen, sociale organisatie);

 • Kennis van het lopende facultaire onderzoek binnen dit thema;

 • Zelfstandig leren studeren.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Tutoraat met BlackBoard opdrachten, waarin de studiestof wordt geoefend. In dit tutoraat kan een bonuspunt worden verdiend.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7 hoorcolleges (14 uur);

 • 7 case studies (presentaties met vragen en discussie);

 • 7 tutoraatbijeenkomsten;

 • 200 pagina’s literatuur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met Engelstalige meerkeuzevragen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • C. Scarre (ed.), The Human Past. World Prehistory and the Development of Human Societies. 3rd edition (2013);

 • Artikelen op BlackBoard.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht.

 • Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.