Studiegids

nl en

World archaeology 3

Vak
2016-2017

Beschrijving

Deze collegereeks richt zich op de klassieke wereld in het Middellandse Zeegebied (inclusief Egypte) en Europa vanaf ca. 1500 v.Chr. tot ca. 1500 AD.
De reeks behandelt de opkomst van de complexe samenlevingen en hun materiële culturen in Egypte, het Mediterraneum en de Romeinse wereld en de overgang naar de Christelijke en Islamitische culturen in de Middeleeuwen.

Leerdoelen

  • Kennis van het chronologisch en geografisch kader van de ontwikkeling van complexe samenlevingen en hun culturele manifestaties in het Mediterraneum en Europa, zoals als behandeld in de colleges en in het boek;

  • Kennis van lopend facultair onderzoek.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7 hoorcolleges (14 uur);

  • 7 case studies (presentaties met vragen en discussie);

  • ca. 300 pagina’s literatuur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met Engelstalige meerkeuzevragen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • C. Scarre (ed.), The Human Past, World Prehistory and the Development of Human Societies. 3rd edition (2013);

  • O. Hupperetz et al. (eds), Keys to Rome. Wbooks (2014).

  • Aanvullende artikelen.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Voor Exchange en Study Abroad studenten staat de aanmeldingsprocedure beschreven op de Prospective Students website.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. M.J. Versluys.

Opmerkingen

Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.