Studiegids

nl en

World archaeology 4

Vak
2016-2017

Beschrijving

De collegereeks World archaeology geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen tot aan complexe samenlevingen. Het boek The Human Past vormt de rode draad van het vak. Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma.

Deze module richt zich op de ontwikkeling van de mens(achtigen) vanuit een ecologisch perspectief.
Tijdens de case studies wordt lopend onderzoek van de Faculteit der Archeologie behandeld, dat bij de betreffende thema’s aansluit.

Leerdoelen

Kennis van:

  • het chronologisch en geografisch kader van de ontwikkeling van de verschillende mensen en mensachtigen en hun materiële context, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

  • evolutionaire processen;

  • de site formation processen die een rol speelden bij de vorming van het Vroeg-Paleolithische databestand

  • lopend facultair onderzoek binnen dit thema.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuse rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7 × 2 uur hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met Engelstalige meerkeuzevragen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • C. Scarre, (ed.), The Human Past. World Prehistory & the Development of Human Societies. Thames & Hudson, 3rd edition (2013);

  • Aanvullende artikelen.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. G.L. Dusseldorp.

Opmerkingen

Er wordt van dit college een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.