Studiegids

nl en

Inleiding Veldpracticum

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Meet- en tekenpracticum behaald.

Beschrijving

Inleiding Veldpracticum bestaat uit 8 colleges, waarin diverse aspecten van het Veldpracticum aan bod komen, die samen een goede inleiding vormen op het aansluitende veldwerk, te weten:

 • Context opgraving: Nederlandse wetgeving en de KNA

 • Landschap: ontwikkeling van het kustgebied

 • Specifieke archeologische technieken

 • Veiligheid rond opgraving

 • Introductie tot de op te graven archeologische site (periode en locatie), afhankelijk van de gekozen site

Leerdoelen

Deze module heeft als doel de student met voldoende voorkennis te laten starten met het Veldpracticum. De student:

 • heeft kennis en inzicht in de wijze waarop het archeologisch bestel in Nederland vorm gegeven wordt;

 • kent de wetenschappelijke vraagstelling waartoe de opgraving bijdraagt;

 • kan de opgraving in een historisch en ruimtelijk kader plaatsen;

 • kent de veiligheidseisen, die, conform de KNA worden gesteld aan deelnemers van een archeologische opgraving.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuse rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 4×2 uur hoorcollege;

 • 200 pagina’s literatuur.

Toetsing

Multiple choice tentamen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Basisliteratuur:

 • Reader Digging Deeper, edition 2015-2016;

 • M.H. van den Dries & S.J. van der Linde, “Twenty Years After Malta: Archaeological Heritage as a Source of Collective Memory and Scientific Study Anno 2012” (2012) in: Analecta Prehistorica Leidensia 43/44, 9 -19;

 • M.H. van den Dries & W.J.H. Willems, “Quality Management The Dutch Perspective” (2007) in: W.J.H. Willems & M.H. van den Dries (eds), Quality Management in Archaeology, 50 -65;

 • Aanvullende literatuur zal afhankelijk zijn van de locatie van de site en wordt opgegeven via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. R.M.R. van Oosten.