Studiegids

nl en

Veldpracticum 1

Vak
2016-2017

Toegangseisen

 • Archeologische methoden en technieken en Archeologische veldregistratie technieken behaald;

 • Het stageverslag mag alleen geschreven worden als voor de individuele praktische toetsen tijdens het Veldpracticum een voldoende wordt behaald. Kortom: het Veldpracticum kan niet gehaald worden als je niet voldoende kennis hebt van de bijbehorende technieken.

Beschrijving

Dit practicum bestaat uit 2 weken veldwerk (5 ects). Je leert een aantal archeologische veldtechnieken aan, waarbij de nadruk ligt op prospectie en het opgraven van archeologische vindplaatsen, alsmede het vastleggen en interpreteren van de verzamelde gegevens.

Leerdoelen

Na afronding:

 • kan de student een aantal praktische archeologische veldwerk- en bemonstertechnieken op een basisniveau toepassen;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de specifiek archeologische opgraafmethoden en technieken en weet hij onder welke omstandigheden en met welk doel deze toegepast kunnen worden;

 • kan de student sporen van menselijke activiteit in de grond te herkennen, alsmede geografische elementen;

 • kan de student archeologische gegevens conform de richtlijnen beschrijven;

 • is de student in staat om archeologisch inhoudelijke dagrapporten op zakelijke wijze te schrijven;

 • kan de student een goed opgebouwd en helder stageverslag schrijven waarbij de technische richtlijnen van de faculteit m.b.t. de vormgeving van werkstukken toegepast zijn;

 • kan de student beeldmateriaal zodanig hanteren en integreren in dagrapporten of een stageverslag, dat hetgeen is beschreven verhelderd of versterkt wordt.

Rooster

Het Veldpracticum zal in mei 2017 plaatsvinden.
De indeling en gedetailleerde roostering van het Veldpracticum is afhankelijk van de groep (groep 1 t/m 4) waarin je ingedeeld wordt. De groepsindeling wordt in april 2017 bekend gemaakt via BlackBoard.

Onderwijsvorm

Praktische opdrachten op locatie.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 2 weken voltijds veldwerk met bijbehorende dagrapporten, weekverslag en afsluitend stageverslag (5 ects).

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit:

 • praktische vaardigheden, gebaseerd op opdrachten in het veld en aanwezigheid (50 %);

 • afsluitend stageverslag (50%).
  De individuele cijfers kunnen niet gecompenseerd worden. Wegens praktische redenen is het niet mogelijk om het praktijkgedeelte in hetzelfde jaar te herkansen.

De deadline voor het stageverslag is 1 week na je laatste dag in het veld. Het verslag moet via BlackBoard en Turnitin ingeleverd worden. Alleen als de praktische onderdelen van het veldwerk een voldoende hebben gekregen, mag je het stageverslag schrijven. Het is dus NIET mogelijk om het Veldpracticum te behalen als de vaardigheden in veldwerktechnieken te wensen overlaten.

Gevallen van plagiaat zullen worden doorgespeeld naar de Examencommissie.

Literatuur

Reader Digging Deeper.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. J. de Bruin.

Opmerkingen

 • Aanwezigheid verplicht.

 • Deze cursus wordt in zowel het Nederlands als Engels gedoceerd.