Studiegids

nl en

Archeologische veldregistratie technieken

Vak
2016-2017

Beschrijving

Tijdens de cursus oefenen studenten met verschillende veldregistratie technieken, zowel analoog als digitaal, die behandeld zijn in het BA1 college Archeologische methoden en technieken.
De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) zal hierop toegepast worden.

De cursus bestaat uit 3 delen. Het eerste deel zal de basistechnieken in het handmatig verkrijgen van gegevens bestrijken:

Hoogtemeten

 • Opstellen van de waterpas

 • Overbrengen van een hoogte met gebruik van een waterpasformulier

 • Meten en karteren van maaiveld hoogte

Handmatig inmeten

 • Types en gebruik van meetlinten

 • Uitzetten met jalons

 • Uitzetten van rechte hoeken

Handmatig tekenen

 • Vlak- en profieltekenen

 • Hoogtelijnenkaarten

Het tweede deel van de cursus gaat over het verkrijgen van archeologische data met gebruik van een Total Station (TS):

 • Voorbereiding

 • Methoden om de TS op te stellen

 • Het uitzetten van sleuven

 • Inmeten van punten, lijnen en vlakken

 • Downloaden en verwerken van gegevens

 • Visualiseren (kaarten)

In het derde deel van de cursus wordt het gebruik van een Global Navigation Satellite System (GNSS) geïntroduceerd, en worden alle eerder aangeleerde technieken gecombineerd:

 • Introductie van GNSS methoden (standalone, Real Time Kinematic, Post Processing)

 • Diverse technieken worden gecombineerd

Ook houden studenten tijdens de cursus een rapport bij over hun werk.

Leerdoelen

Het hoofddoel is om studenten praktische kennis over diverse archeologische veldregistratie technieken bij te brengen. Na de cursus is men in staat om:

 • een basaal archeologisch meetproject voor te bereiden en uit te voeren;

 • de bijpassende technieken te selecteren en toe te passen;

 • de verkregen gegevens te verwerken en te visualiseren;

 • de gegevens in een verslag te verwerken, waarin de gebruikte methoden worden verklaard en beschreven volgens de geldende normen en richtlijnen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Details over groepsindeling etc. worden op BlackBoard gepubliceerd.

Onderwijsvorm

Practicum, in groepen.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 80 uur practicum, inclusief instructie (4 ects);

 • Eindverslag van 1.800 woorden (exclusief bijlagen) (1 ects).

Toetsing

Een (gewogen) cijfer wordt gegeven voor de volgende elementen uit de cursus:
1. Deelname (verplicht) (wordt becijferd met Behaald of Niet Behaald);
2. Vlak- en profieltekenen, individueel (10%);
3. Rapport waterpassing, individueel (10%);
4. Hoogtelijnenkaart, individueel (10%);
5. Verslag en visualisatie van de TS resultaten, kleine groep (30%);
6. Een persoonlijk verslag waarin de voorbereiding, uitvoering en resultaten van de eindopdracht wordt beschreven. Het verslag bevat ook een motivatie voor de gebruikte methoden, een werkrapport, een visualisatie van de verkregen gegevens, en een veld survey formulier om de nauwgezetheid van de metingen te valideren, individueel (40%).

Een datum voor de herkansingen van de elementen 2-4 wordt via BlackBoard bekend gemaakt. Voor de nrs 5 of 6 (niet allebei) is er één kans om het verslag te verbeteren waar nodig. Er is geen herkansing voor element 1, aangezien aanwezigheid verplicht is.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven via BlackBoard.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dhr. ing. E.G.C. Dullaart.

Opmerkingen

Er wordt van deze cursus een Nederlandstalige en een Engelstalige versie gegeven.