Studiegids

nl en

Archeologische projecten in het Mediterraneum

Vak
2016-2017

Beschrijving

In deze cursus wordt inzicht verschaft in de theoretische benaderingen en methodiek van archeologische onderzoeksprojecten in de Mediterranée.
Door de unieke combinatie van rijke historische, epigrafische, en archeologische bronnen heeft het Mediterrane gebied van oudsher een bijzondere plaats ingenomen in de geschiedenis van de archeologie. In deze collegereeks wordt ingegaan op de bijzondere omstandigheden en mogelijkheden, en de daarmee gecreëerde interdisciplinaire uitdagingen. De relatieve waarde van historische bronnen en archeologie is lang als omgekeerd evenredig gezien (bijv. Moses Finley), maar meer recente benaderingen laten zien hoe juist ook in contexten met rijke historische informatie archeologie tot fundamenteel nieuwe inzichten kan leiden. Het ontwerpen van een valide interdisciplinaire onderzoeksstrategie is hiervoor echter essentieel.

Het college wordt georganiseerd rondom het lopende veldwerk van zowel de Leidse afdeling Klassieke en Mediterrane archeologie als andere internationale instituten. Deze onderzoeksprojecten worden kritisch onderzocht en bevraagd, van theoretische vraagstelling, via onderzoeksarchitectuur en methoden, tot resultaten, erfgoedmanagement en de publieke disseminatie van praktijk en resultaten.
Daardoor raak je bekend met de theoretische, methodologische, praktische, technische en ethische aspecten die komen kijken bij onderzoeksprojecten met een grote veldwerkcomponent in de Klassieke wereld.

De module bestaat uit 7 colleges en gerelateerde opdrachten waarin wordt geoefend met, eerst, de theoretische vraagstellingen, methoden, onderzoeksarchitectuur, en later in de cursus analyse en uitwerking van onderzoeksdata.

Leerdoelen

  • Primair leerdoel is het ontwikkelen van inzicht in en kritische reflectie op de onderzoeksarchitectuur en methodiek in relatie tot specifieke, vaak historische vraagstellingen in de Klassieke Mediterrane wereld;

  • Kennismaking met en begrip van de lopende veldwerkprojecten van de staf van Klassieke en Mediterrane archeologie, van dataverzameling tot dataverwerking en publicatie;

  • Inzicht in de relatie tussen vraagstelling en methodiek, toegepast op de Mediterranée;

  • Inzicht in de implicaties van de keuze van theoretische benaderingen en de daaruit voortvloeiende methodiek.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcolleges (1 ects);

  • Opdrachten (1 ects);

  • 420 pagina’s literatuur (3 ects).

Toetsvorm

  • Tentamen met open vragen.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuurlijst wordt gepubliceerd op BlackBoard.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. T.D. Stek.

Opmerkingen

  • Aanwezigheid verplicht;

  • In het geval van gastlezingen kunnen enkele colleges in het Engels gegeven worden.