Studiegids

nl en

Huizen en household archaeology in de Mediterrane wereld

Vak
2016-2017

Beschrijving

Deze collegereeks behandelt het huis als archeologisch artefact en heeft ‘household archaeology’ als archeologische oriëntatie. Huizen en huishoudens zijn fundamentele elementen van de menselijke samenleving. Zij belichamen deze op een zeer primair niveau en kunnen daarom functioneren als belangrijke indicatoren voor bredere veranderingen in de sociale organisatie van samenlevingen. Daarom is het voor de archeologie van groot belang om huizen, hun materïele cultuur en sociale consequenties te bestuderen.

Ondanks dat huizen één van de meest talrijke en belangrijke archeologische ‘artefacten’ zijn in het Mediterrane gebied, heeft de archeologische studie naar huizen zich pas aan het eind van de 20e eeuw ontwikkeld.
Deze oriëntatie binnen de archeologie, genaamd ‘household archaeology’ is desalniettemin snel geëvolueerd tot één van de meest bloeiende sub-disciplines binnen het archeologisch onderzoek.

‘Household archaeology’ is gericht op de studie naar materiële resten en de ruimtelijke verspreiding van huishoudelijke activiteiten uit het verleden, en richt zich in haar huidige vorm vooral op onderwerpen als sociale veranderingen, verdeling van bezit en vermogen, sociale stratigrafie en formatieprocessen, en familiaire en residentiële organisatie en gender relaties.
Echter, hierbij werkt zij vanuit een duidelijk begrensde unit, het huishouden. Omdat ‘household archaeology’ geen analysemethode is maar een oriëntatie, biedt het de mogelijkheid om een archeologische methodologie zo af te stemmen dat het perfecte aansluiting vindt met de beoogde doeleinden van archeologisch en historisch onderzoek.

De module start met 3 inleidende colleges waarin de context wordt neergezet. Vervolgens werkt iedere student een casus op het gebied van ‘household archaeology’ uit en wordt wekelijks een thematische discussie aan de hand van presentaties en aanvullende literatuur gehouden.

Leerdoelen

 • Kennis van de ontwikkeling van huisbouw binnen de context van de Meditterane geschiedenis en de belangrijkste sites en discussies omtrent het onderwerp;

 • Inzicht verwerven in de ontwikkeling ‘household archaeology’ als oriëntatie binnen de archeologie en hier kritisch op kunnen reflecteren;

 • Zelf in staat zijn om binnen de oriëntatie ‘household archaeology’ een site (huis/huizen) en de materiële cultuur van hun huishoudelijke activiteiten te bestuderen en te onderzoeken door middel van het toepassen van een methode en/of door een discussie van een specifiek thema zoals dat zal worden aangereikt tijdens de colleges.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 14 uur hoorcollege (1 ects);

 • Presentatie van een uitgewerkte casus op het gebied van ‘household archaeology’ (1 ects);

 • Thematische discussie aan de hand van de presentaties en aanvullende literatuur (1 ects);

 • Essay van 3.000-3.500 woorden (2 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

 • 3 hoorcolleges;

 • 4 werkcolleges (discussie en presentaties).

Toetsvorm

 • Presentatie en discussie (20%);

 • Essay van 3.000-3.500 woorden (80%).

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.

Opmerkingen

Naast Nederlands worden sommige delen van deze cursus in het Engels gegeven.