Studiegids

nl en

Theorie van Concurrency

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Fundamentele Informatica.

Beschrijving

Het begrip concurrency als verschijnsel bij gelijktijdig verlopende en elkaar mogelijk beïnvloedende processen wordt bestudeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het Petri Net model. Zowel de structuur als het gedrag van (concurrente systemen gemodelleerd door) Petri Netten wordt in het college besproken.

Inhoud

  • Elementaire Net Systemen;

  • Equivalentie en normaalvormen;

  • Processen en partiële ordeningen.

  • Plaats/Transitie Systemen;

  • Eindige toestandsruimten;

  • Invarianten.

Leerdoelen

Het aanleren van fundamentele begrippen aangaande concurrente systemen en de manier waarop deze begrippen geformaliseerd en geanalyseerd kunnen worden. Op deze manier krijgt de student inzicht in basistechnieken om te werken met concurrente systemen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden via de LIACS website.

Onderwijsvorm

Gedurende het semester wekelijks 3 uur hoorcollege of werkcollege (inclusief gebruik van een bescheiden tool).

Toetsing

Tussentijdse toets met een modelleeropdracht; afsluitend schriftelijk tentamen. Eindcijfer wordt bepaald door resultaat tentamen (80%), resultaat toets (10%) en aanwezigheid (10%). Doel van de toets is te bepalen in welke mate de student vertrouwd is met de stof behandeld tot dan toe. De student krijgt de gelegenheid het geleerde toe te passen in een modelleeropdracht en concrete vragen. Het modelleren gebeurt met behulp van de tool en verder mag ook al het lesmateriaal worden gebruikt (open boek). Slagen voor de toets is een voorwaarde voor toelating tot het (her)tentamen (GEEN open boek). Het resultaat van de toets is na dit studiejaar niet meer geldig.

Literatuur

Dictaat en opgavenbundel (beide in het Engels) beschikbaar bij het begin van het college.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Zie Theorie van Concurrency

Opmerkingen

Dit vak wordt in het Snelliusgebouw in Leiden georganiseerd voor Informatica- en I&E-studenten tezamen.