Studiegids

nl en

Continue Wiskunde 1 (I&E)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Wiskunde B kennis op VWO-niveau

Beschrijving

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de wiskundige analyse behandeld. De behandelde materie is zowel een voortzetting als een verdieping van de vwo-stof. Aan de orde komen: elementaire functies, polynomen, limieten, differentiëren en integreren van functies van één variabele, functieonderzoek en grafieken, Taylorpolynomen, numerieke benaderingen, functies van twee variabelen: vectoren en gradienten, extreme waarden.

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informatica- en economiestudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het rooster is te vinden via de LIACS website

Onderwijsvorm

Eén keer per week een geïntegreerd hoor-/werkcollege van 4 uren. De laatste week voor het tentamen is er een vragenuur.

Toetsing

Het vak wordt afgesloten met een tentamen. Verder moet er regelmatig huiswerk worden ingeleverd. Het tentamen telt voor 85% en het huiswerk voor 15%.

Blackboard

Blackboard wordt bij dit college gebruikt.

Literatuur

M. de Gee, Wiskunde in Werking deel 2. Epsilon Uitgaven deel 49.
ISBN 978-90-5041-110-3. 12e druk 2015.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Zie blackboard.

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus Den Haag.