Studiegids

nl en

Micro-Economie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Na een algemene inleiding in de micro-economie zal de aandacht uitgaan naar de keuzetheorie. Uitgangspunt is dat economische handelingen doelgericht zijn: de beperkte middelen die een subject voorhanden heeft worden zodanig gebruikt dat een bepaalde doelstelling bereikt wordt. Dit algemene uitgangspunt wordt op de handelingen van de consument en producent toegepast. Vervolgens komt het functioneren van markten aan de orde. Ook zal een begin worden gemaakt met het analyseren van strategische interactie met behulp van de speltheorie.

Leerdoelen

  • Reproduceren en interpreteren van concepten in sleutelgebieden in de micro-economie reproduceren en interpreteren: keuze en beslissingskunde, informatie en onzekerheid, huishouden- en bedrijfsgedrag, organisaties en markten, allocatie en welvaart en gedragseconomie.

  • Reproduceren en interpreteren van concepten in sleutelgebieden in de meso-economie: marktstructuren en -functioneren, bedrijfsstrategie, bedrijfsdoelstellingen en -functioneren.

  • Het kunnen gebruiken van standaard wiskundige methoden die veel in micro-economie toegepast worden.

Rooster

Het rooster is te vinden via de LIACS website

Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Practicumcollege

  • Sommencollege

  • Webcasts

Toetsing

-Twee tussentoetsen met open vragen (20%).
-Schriftelijk (her-)tentamen met open vragen (80%)

Bonus

  • Er is een bonus van 0 tot 0,5 te verdienen door het oefenen met Connect. Als u geen Connect toegang heeft, kunt u die bonus niet ontvangen.

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

•Microeconomics and Behavior, 2nd edition van Frank and Cartwright (2016) Inclusief connect.

Aanmelden

Leiden:
Aanmelden niet nodig voor eerstejaars.

Rotterdam:
Nieuwe eerstejaars hoeven zich niet aan te melden. Ouderejaars melden zich hier aan.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Micro-economie

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.