Studiegids

nl en

Accounting (I&E)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus omvat de volgende, niet uitputtende lijst van onderwerpen:

 • Basis boekhoudtechnieken;

 • Inkoop en verkoop van goederen;

 • Afschrijving op vaste activa;

 • Accounting voor dubieuze debiteuren;

 • Voorzieningen;

 • Langlopende schulden;

 • Waardering en verwerking van voorraden;

 • Waardering en verwerking van samenwerkingsverbanden;

 • Kasstroomoverzicht;

 • Analyse van jaarrekeningen;

 • Het belang van het analyseren en beheersen van kosten;

 • Activity-Based Management;

 • Process Costing en kostenallocatie.

Leerdoelen

 • Het ontwikkelen van een basiskennis van de theorie en praktijk van Busniess Accounting / Boekhouding evenals Management Accounting en Financial Accounting.

 • Verwerven van empirische kennis van de werking van Business Accounting, management accounting en financiële boekhouding.

 • Gebruiken en toepassen van technieken om financiële transacties en gebeurtenissen te registreren, om de kosten voor de planning en besluitvormingdoeleinden te berekenen in verschillende situaties en het voorbereiden en analyseren van het financiele informatie.

 • Begrijpen can concepten en technieken van Business, Management en Financial Accounting.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Zie voor het meest actuele rooster, SIN-online van de Erasmus School of Economics

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

 • Sommencollege

Toetsing

 • Twee tussentoetsen met multiple choice vragen (20%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met multiple choice vragen (80%)

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

 • Accounting Principles, 12th edition, 2016 International Student Version Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel en Donald E. Kieso Wiley. (ISBN 978-1-118-95974-9)

Aanmelden

Let op: dubbel aanmelden:

Leiden:
Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Rotterdam:
Opleidingsdirectie deelt studenten in. Recidivisten moeten zich melden.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie

Website

Accounting

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.