Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Mentoraat (Studievaardigheden) BFW

Vak
2016-2017

Beschrijving

Tijdens de inleidende week worden studenten ingedeeld in mentoraatgroepen en voorgesteld aan de studentmentoren (tweede en derdejaars BFW-ers). Samen ontdekken de eerstejaars studenten het Gorlaeus, de opleiding BFW en leren ze inzicht te krijgen in hun eigen studievaardigheden. Het mentoraat richt zich met name op het ‘leren studeren’ en het ‘bewaken van de studievoortgang’, maar vormt ook een basis voor sociale interactie. Vanuit de studievereniging Aesculapius zullen speciaal voor het mentoraat verschillende sociale activiteiten georganiseerd worden.

Coordinator

mw. dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW1

Toegangseisen

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

College, werkgroepen, gesprekken

Leerdoelen

  • leren studeren

  • bewaken van de studievoortgang

Toetsing

Persoonlijk blackboard journal, samenwerking, aanwezigheidsplicht groepsbijeenkomsten.