Studiegids

nl en

Farmaceutische Technologie

Vak
2016-2017

Beschrijving

In dit blok worden diverse biofarmaceutische onderwerpen en fysisch-chemische achtergronden onderwezen in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges en practica. Bovendien krijgt de student inzicht in de verschillende afgiftesystemen van diverse soorten tabletten. Deze inzichten worden door middel van experimenten, zoals beschreven in de Europese Farmacopee verder uitgediept. Het bereidingsproces van tabletteren wordt eveneens in de practica aangeboden.

Literatuur

 • Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products; Editors: Bouwman, Y., Fenton-May V., Le Brun, P., juni 2015. ISBN: 978-3-319-15813-6

h3, Leerdoelen:

Biofarmaceutische aspecten
De student heeft kennis en inzicht van onderstaande onderwerpen en is in staat de onderwerpen toe te passen in biofarmaceutische vraagstukken:

 • Farmacokinetische en farmacodynamische aspecten

 • Absorptiesnelheid

 • Systemisch toegediende farmaca

 • Biofarmaceutisch Classificatie Systeem

 • Bio-equivalentie

 • Factoren van invloed op absorptie: (schijnbare) oplosbaarheid en oplossnelheid (Noyes Whitney), deeltjesgrootte, fysische toestand, oververzadiging, inname van voedsel en invloed van log P.

 • Toedieningsvorm en invloed op snelheid en mate van absorptie.

 • Absorptie in de darm (Lipinski), permeabiliteit en de wet van Fick.

 • Gelijkwaardigheid van preparaten (chemisch, farmaceutisch, biologisch, therapeutisch).

 • Toedieningsregime en plasmaspiegel, doseringsschema en herhaalde toediening.

Fysisch-chemische achtergronden
De student heeft kennis en inzicht van onderstaande onderwerpen en is in staat de onderwerpen toe te passen in biofarmaceutische vraagstukken:

 • Oplosbaarheid, zoutvormen, complexen, oplosmiddelen

 • Reologie

 • Grensvlakverschijnselen, – spanning, bevochtiging, micelvorming

 • Stabilisering van grof disperse systemen, emulsies, deeltjesgrootte, viscositeit

 • Osmose

Tabletten formulering en bereiding

 • De student heeft kennis van het bereidingsproces van tabletteren en de bijbehorende kwaliteitseisen van de Europese Pharmacopee.

 • De student heeft inzicht in het formuleren van tabletten en bijbehorende kinetiek.

 • De student heeft kennis en inzicht in: maagsapresistente coating, smelttabletten, softgel capsules, verlengde afgifte tabletten, lipide toedieningsvormen, solid solution / solid dispersion systemen.

 • De student heeft inzicht in de risico’s van dose-dumping (burst).

 • De student heeft inzicht in: het mengproces, het granuleerproces, het tabletteerproces, materiaaldeformatie-processen en porositeitsverandering.

Coordinator

Mevr. C.S. Blind, MSc

Doelgroep

BFW3

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, practica

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%) ≥ 5.5
Rode draad project en practica: actieve participatie en aanwezigheidsplicht

Ingangseisen

De vakken van het ‘Vakkenpakket Farmacie’ zijn uitsluitend toegankelijk voor geselecteerde BFW studenten die voldoen aan de volgende criteria: in september 2014 gestart met hun opleiding BFW, aantoonbare motivatie, professionele studiehouding, goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse Taal. De selectieprocedure voor het Keuzevakkenpakket Farmacie is in april 2016 afgerond.

Opmerkingen

Het vak Farmaceutische Technologie dient voorafgaand aan het vak Apotheekbereidingen en Analyse te worden gevolgd.