Studiegids

nl en

Inleiding Astrofysica

Vak
2016-2017

Toegangseis

VWO Wiskunde en Natuurkunde

Beschrijving

Dit college vormt de basis voor de studie in de sterrenkunde en dient als inleiding op alle volgende sterrenkundecolleges. Na een korte inleiding over de geschiedenis van de sterrenkunde, komen alle onderwerpen aan bod. We beginnen met de planeten in ons zonnestelsel, de wetten van Kepler en de zwaartekracht, en exoplaneten. Daarna behandelen we de zon en de werking van sterren en de verschillende fasen in het leven van sterren. Vervolgens verkennen we ons eigen melkwegstelsel en nemen dat als uitgangspunt voor de studie van de sterrenstelsels om ons heen. Sterrenstelsels blijken te clusteren en via lokale groep en superclusters van sterrenstelsels werken we ons naar het begin van ruimte en tijd: de big bang. We sluiten het college af met de beginselen van de kosmologie – de studie van het universum als geheel.

Leerdoelen

 • Kennis van de belangrijke keerpunten in de geschiedenis van de sterrenkunde

 • Begrip van basis-astrofysica: Licht, energie, lijnstraling

 • Basiskennis van astronomische waarneemtechnieken en telescopen

 • Kennis van de opbouw van ons zonnestelsel

 • Kennis van waarneemmethoden van exoplaneten

 • Basiskennis van opbouw en werking van de zon

 • Basiskennis van opbouw van sterren en sterevolutie, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten.

 • Kennis van de opbouw van de Melkweg en andere sterrenstelsels

 • Basisbegrip van grote schaal structuren en kosmologie – de oerknal

 • Toepassen van de wetten van Kepler

 • Toepassen van Doppler effect en roodverschuiving

 • Toepassen van verschuivingswet van Wien en de wet van Stefan Boltzmann

 • Toepassen van lichtkracht vergelijkingen, schijnbare en absolute magnitude

 • Toepassen van afstand en parallax

 • Toepassen van scherpte van telescoop

 • Toepassen van evenwichtstemperatuur van planeet

 • Toepassen van radiele snelheidstechniek

 • Toepassen van ontsnappingssnelheid en Schwarzschildstraal

 • Toepassen van de wet van Hubble

Rooster

Zie BSc roosters.

Onderwijsvorm

Naast het hoorcollege worden werkcolleges aangeboden om het geleerde in de praktijk te gebruiken.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (95%)
Huiswerkopdrachten (5%)

Het hertentamen telt voor 100%, dus hiervoor tellen de huiswerkopdrachten niet mee.

Schriftelijk tentamen. Zie Tentamenrooster.

Blackboard

Er wordt tijdens het college gebruik gemaakt van Blackboard. Voor toegang is een ULCN-account nodig. Meer informatie:

Literatuur

 • The Cosmos, Astronomy in the new millennium J.M. Pasachoff, A. Filippenko 4th edition, CUP, ISBN 978-1-107-68756-1 Paperback

Aanmelden

Via uSis.
Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier.
Voor geïnteresseerden in Aanschuif- en Contractonderwijs, zie deze website.

Contact

Docent: Prof.dr. Ignas Snellen
Assistenten: Mieke Paalvast, Jessamy Mol, Alex Pietrow, Dominique Petit de la Roche, Charlotte Brand, Erik Osinga
See also the Inleiding Astrofysica course website

Opmerkingen

Geen.