Studiegids

nl en

Fundamentele Informatica 3

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Fundamentele Informatica 1 en 2

Beschrijving

Computers kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van vele soorten berekeningen. Toch zijn hier ook grenzen aan. Bij dit vak onderzoeken we de mogelijkheden en onmogelijkheden van een computer. We doen dit onder andere door een theoretisch model van de computer te bestuderen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
De Turingmachine als algemeen model voor berekenbaarheid: accepteren, beslissen en rekenen met Turingmachines, niet-determinisme, universele Turingmachines, Church-Turing these. Recursief opsombare talen, de Chomsky hierarchie. Het stopprobleem, berekenbaarheid, (on)beslisbare problemen. Primitief recursieve functies, Gödel nummering.

Leerdoelen

Verwerven van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van computers (algoritmes). Kennismaken met fundamentele inzichten die ten grondslag liggen aan de informatica als wetenschappelijke discipline.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en drie huiswerkopgaven.

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het eindcijfer van het vak is gelijk aan het tentamencijfer + maximaal 1 bonuspunt van de huiswerkopgaven. Het tentamencijfer zelf moet minstens 5.0 zijn.

Literatuur

John C. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, 4th edition, McGraw-Hill, 2011, ISBN: 978-007-128942-9.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Fundamentele Informatica 3