Studiegids

nl en

Experimentele Natuurkunde (deel 1)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze cursus zet je de eerste stappen in het doen van onderzoek. De nadruk ligt op het opdoen van experimentele vaardigheden en het ontwikkelen van probleem-oplossings-strategieën. De cursus bestaat uit 4 blokken. Bij twee blokken volg je nauwgezet de handleiding; hier leer je belangrijke basistechnieken. In twee zogenaamde ‘open’ blokken (EN2 en EN6) mag je, binnen bepaalde randvoorwaarden, je eigen experiment opzetten. De thema’ s van de blokken zijn alsvolgt:

EN1: Elektrische geleiding
EN2: Stroming (open proef)
EN3: Interferentie en Spectroscopie
EN6: Optica (open proef)

Leerdoelen

Omgaan met apparatuur
Voorbereiden van een experiment
Zorgvuldig uitvoeren van dat experiment
Kritisch evalueren van de meetresultaten
Zorgvuldig bijhouden van een labjournaal
Rapporteren over de resultaten

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Inleidende Colleges
Practica
Labjournaal/Verslag schrijven

Toetsing

Per blok wordt een cijfer gegeven. Het eindcijfer is het gemiddelde van deze zes cijfers. De beoordeling wordt gebaseerd op: – cijfers voor voorbereidende toetsen – voorbereiding van het experiment – kritisch denken – experimentele vaardigheden – verslaglegging

Blackboard

De communicatie tijdens dit vak verloopt grotendeels via blackboard. Hier worden ook de cijfers van de verschillende blokken bekend gemakt.
Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig).Blackboard UL

Literatuur

Handleiding Experimentele natuurkunde

Contact

Contactgegevens Docenten
Prof.dr.T.Oosterkamp (Tjerk)
MSc.J.Kautz (Jaap)
Dr.D.Kraft (Daniela)
Prof.dr.T.Schmidt (Thomas)

Opmerkingen

oor (solo) Sterrenkundestudenten is dit vak 4 studiepunten, zij doen 4 van de 6 blokken (EN4 en EN5 niet).