Studiegids

nl en

Irish for Beginners 1: Simple Conversations

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Elementaire kennis van de terminologie van fonetiek en syntaxis.

Beschrijving

Het Iers is een fascinerende maar ingewikkelde taal met een lange geschiedenis. Deze cursus is bedoeld als een eerste inleiding in de fonetiek en syntaxis van het Modern Iers (het Munster dialect van het Dingle Peninsula, Co. Kerry), en is toegespitst op het begrijpen en produceren van eenvoudige zinnen en de opbouw van een basisvocabulaire.

Leerdoelen

Kennis van de elementaire aspecten van de uitspraak en de zinsbouw van het Modern Iers; zowel actieve als passieve kennis en toepassing van eenvoudige zinnen in het Iers, alsmede enige kennis van de Ierse cultuur.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm en Studielast

  • Tijd die aan het volgen van het werkcollege wordt besteed: 39 uur

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en voor het voorbereiden van de wekelijkse opdrachten: 101 uur

Toetsing

Uitsluitend o.g.v. actieve deelname aan de werkcolleges, inclusief het voorbereiden van mondelinge opdrachten (100%).

Herkansing in de vorm van een mondeling tentamen (aanvullend of volledig) (100%)

Blackboard

Geen gebruik van Blackboard.

Literatuur

  • Wim Tigges, “Tosach Gaeilge: Irish for Beginners” (aan te schaffen bij de docent tijdens de eerste bijeenkomst)

  • Foclóir Scoile, Irish English / English-Irish Dictionary (Dublin: An Gúm; wordt centraal door de docent besteld tijdens de cursus)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

Het niveau van deze cursus kan niet worden opgehoogd tot dat van een MA bijvak.