Studiegids

nl en

Thema’s in de Chinese Militaire Geschiedenis, 900-1800

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus biedt een thematisch overzicht gegoten in een losse chronologische structuur van de Chinese militaire geschiedenis van het einde van de Tang dynastie tot en met het hoogtepunt van de Qing. Hoewel de militaire aspecten van de Chinese geschiedenis lang zijn verwaarloosd door (westerse) onderzoekers, heeft het veld in de laatste paar decennia een kleine bloei doorgemaakt. Deze nieuwe interesse is zowel schatplichtig aan een kleine verschuiving in de belangstelling van sinologen, als aan de aard van de onderzoeksvragen die worden opgeworpen in het groeiende veld van de wereldgeschiedenis. Deze cursus beoogt studenten bekend te maken met belangrijke thema’s en problematieken in de Chinese militaire geschiedenis. Tevens wordt van studenten verwacht dat ze deze thema’s en problematieken aan bredere historische ontwikkelingen in China en de wereld kunnen verbinden. Uiteindelijk wordt van de studenten verwacht dat ze een thema kiezen binnen een bepaalde periode die behandeld wordt in het kader van de cursus en een goed beargumenteerd essay afleveren dat daar betrekking op heeft.

Leerdoelen

 1. Een grondig begrip krijgen van de belangrijkste thema’s in de Chinese militaire geschiedenis tussen 900 en 1800.
 2. Bekend worden met de connecties tussen militaire ontwikkelingen binnen en buiten China.
 3. Bewust worden van het belang van de Chinese militaire geschiedenis voor de wereldgeschiedenis
 4. Participeren in discussies tijdens de colleges.
 5. een probleemgestuurd opzet van het werkstuk schrijven, een referaat houden en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde hypothese/conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 6. Een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. enige hoeveelheden relevante informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

Rooster

Zie het collegerooster op de opleidingswebsite Chinastudies.

Onderwijsvorm

 • op de opleidingswebsite Chinastudies

Studielast

Totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)
28 uur: bijeenkomsten bijwonen (14 weken x 2 contacturen)
42 uur: bijeenkomsten voorbereiden (14 weken x 3 uur voorbereiding)
16 uur: referaat voorbereiden
16 uur: schrijfopdrachten maken (2 x 8 uur)
38 uur: werkstuk schrijven

Toetsing

actieve deelname: 10%
schrijfopdrachten: 20%
referaat: 30%
werkstuk: 40%

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen en het werkstuk, maar het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een 5,49 of lager heeft gehaald.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard

Literatuurlijst

Zie de syllabus op Blackboard.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelding voor Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.V.T.

Contact

Drs. B. Noordam

Opmerkingen

None