Studiegids

nl en

Swahili 1

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het Swahili, dat ook wel Kiswahili wordt genoemd, is van oudsher de handelstaal van Oost-Afrika en heeft een lange en fascinerende geschiedenis. Het wordt tegenwoordig door meer dan 50 miljoen mensen gesproken.
Bij Swahili 1 behandelen we de basisgrammatica van het Swahili en bouw je een behoorlijke woordenschat op. Tijdens de colleges gaan we in op de grammatica en oefenen we de spreekvaardigheid door middel van beeldmateriaal, rollenspelen en muziek. Omdat het Swahili een hele logische taal is, ben je aan het einde van het eerste semester in staat om eenvoudige teksten te lezen en te communiceren over eenvoudige en alledaagse zaken.

Leerdoelen

Spreken : A1/A2
Luisteren : A1/A2
Lezen : A2
Schrijven : A1/A2

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

College en werkcollege.

Studielast

  • Totaal: 280 uur (10 EC)

  • Volgen college: 5 uur per week x 13 weken = 65 uur.

  • Tentamens : 1 × 3 uur schriftelijk + 20 minuten mondeling.

  • Literatuur en huiswerk : 210 uur

Toetsing

  • actieve participatie tijdens de colleges, werkopdrachten (10%)

  • schriftelijk en mondeling eindtentamen (60% en 30%)

  • herkansing waarbij studenten dat deeltentamen kan / die deeltentamens kunnen overdoen waarvoor een onvoldoende is behaald.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Schipper, Tirza. 2014.Swahili course. Dit Engelstalige cursusboek is bij het eerste college te verkrijgen

  • Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Blackboard gezet

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact Docent: Mw. dr. T.I.D. Schipper