Studiegids

nl en

Swahili 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Swahili 1 moet gevolgd zijn.

Beschrijving

We verdiepen ons verder in de grammatica en de woordenschat. Verschillende onderwerpen zoals politiek, natuur, corruptie en sport zullen behandeld worden. Na Swahili 2 ben je in staat om zelfstandig uitgebreide teksten te lezen en kun je je ervaringen en meningen in het Swahili uitdrukken.

Leerdoelen

Spreken : A2/B1
Luisteren : A2/B1
Lezen : B1
Schrijven : A2/B1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Colleges en werkcolleges.

Toetsing

  • actieve participatie tijdens de colleges en werkopdrachten (20%)

  • schriftelijk en mondeling eindtentamen (50% en 30%)

  • herkansing waarbij studenten dat deeltentamen kan / die deeltentamens kunnen overdoen waarvoor een onvoldoende is behaald.

Blackboard

Blackboard.

Studielast

Totaal: 280 uur (10 EC)
Volgen college: 5 uur per week x 13 weken = 65 uur.
Tentamens : 5 uur (2× 2 uur schriftelijk + 1 uur mondeling).
Literatuur en huiswerk : 210 uur

Literatuur

  • Schipper, Tirza. 2014. Swahili course – 2. Dit Engelstalige cursusboek is bij het eerste college te verkrijgen

  • Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Blackboard gezet

  • Portfolio’s

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. T.I.D. Schipper