Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Afrikaanse talen en culturen)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden, te weten:

 • Algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën, bibliotheekinstructie.

 • Leesstrategieën: skimming, technieken snellezen.

 • Onderzoeksvaardigheden: argumentatieleer, beoordeling wetenschappelijke bronnen.

 • Wetenschappelijke integriteit: voorkomen plagiaat en onderzoeksethiek

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: opzet werkstuk, formulering vraagstelling, structuur en schrijfstijl, vormgeving (incl. optimaal gebruik van Word), plagiaat, feedback geven en verwerken

De bijeenkomsten over studievaardigheden, leesstrategieën en het beoordelen van bronnen maken onderdeel uit van de cursus Introduction Languages and Cultures of Africa.
De bijeenkomsten over argumentatieleer en wetenschappelijke integriteit maken onderdeel uit van de cursus Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Bouwstenen van de Afrikaanse Geschiedenis.
De bijeenkomsten over schriftelijke presentatievaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Onderzoek in hedendaags Afrika.

Leerdoelen

 • Adequate studiemethode, alsmede studieplanning en -voorbereiding;

 • Vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • Bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools (Ulrich’s, domaintools.com);

 • Verkrijgen tekstbegrip met behulp van verschillende leesstrategieën;

 • Soorten argumentatie in betoog herkennen en gebruiken, drogredenen herkennen;

 • Een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag formuleren, inclusief hoofdvraag en deelvragen;

 • Academische teksten en presentaties goed opbouwen;

 • Onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een wetenschappelijke (schrijf)stijl, met optimaal gebruik van tekstverwerking en presentatietechnieken (Word, Powerpoint), met correcte bronverwijzing;

 • Opstellen als verantwoordelijk lid van academische gemeenschap.

Rooster

Zie het collegerooster van de opleiding:
Een volledig overzicht van de bijeenkomsten wordt op Blackboard geplaatst.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

 • Bijwonen colleges studievaardigheden en leesstrategieën : 4 uur
  (onderdeel van cursus Inleiding Afrikaanse talen en culturen)

 • Bijwonen colleges argumentatieleer, wetenschappelijke integriteit en het beoordelen van bronnen: 6 uur
  (onderdeel van cursus Afrikaanse geschiedenis: een overzicht)

 • Bijwonen colleges schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden: 8 uur
  (onderdeel van cursus Ontwikkeling en cultuur: een verkenning van media-antropologie)

De studielasturen worden berekend bij de vakken waaraan de colleges Academische vaardigheden gekoppeld zijn.

Toetsing

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden op die manier getoetst

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal en uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig; wel noodzakelijk is aanmelding voor de Blackboardcursus Academische Vaardigheden Afrikaanse talen en culturen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dr. S.E. Pronk-Tiethoff.

Opmerkingen

N.v.t.