Studiegids

nl en

Interculturele cultuuranalyse

Vak
2016-2017

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit werkcollege verdiept zich in de vraag: hoe moet je literaire teksten lezen die zijn geschreven binnen een culturele context die jou als lezer onbekend is? Wat moet je daarvoor leren, en wat moet je afleren? We laten ons in de war brengen door de vertelkunst van machtsbeluste griots, Caribische machozangers, migrantenliteratuur, Europese reisverhalen en oriëntalistische erotiek en discussies over Nederlands racisme, en vinden het pad terug met behulp van een divers gezelschap van westerse en niet-westerse theoretici. We raken daarbij vertrouwd met een reeks sleutelbegrippen, zoals hybriditeit, oriëntalisme, creolisering, syncretisme, mimicry en nieuw realisme. We bestuderen niet alleen literaire teksten, maar besteden ook aandacht aan beeldende kunst, orale performances en enkele anime en videogames.

Leerdoelen

Na afronding van dit college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de historische en culturele context van literaturen die zijn geschreven binnen interculturele (contact)relaties;

  • is de student vertrouwd met de sleutelbegrippen in het wetenschappelijke debat over deze kwesties, en kan hij/zij deze in eigen onderzoek gebruiken;

  • is de student in staat relaties leggen tussen vroegere zienswijzen en huidige debatten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open vragen (70%).
Korte schrijfopdracht (blog) (30%).
Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde.
Herkansing: de student mag herkansen voor het onderdeel waarvoor een onvoldoende werd gehaald.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Zelf aanschaffen:
John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester University Press, 2000)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor colleges, tentamens en papers aan te melden via uSis.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier vinden.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Mw. dr. I. Hoving.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats.
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Voor meer informatie zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap