Studiegids

nl en

Inleiding in de moderne geschiedenis van Latijns-Amerika I

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. In deze cursus wordt, aan de hand van diverse hoofdthema’s van de hedendaagse academische discussie over deze regio, een algemene inleiding tot Latijns-Amerika verzorgd. Deze thema’s worden behandeld door middel van een multidisciplinaire benadering: hierbij worden diverse geschiedkundige, economische, antropologische, sociologische en politicologische bijdragen bij de analyse geïntegreerd.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de huidige sociaal-economische, politieke en culturele processen die de Latijns-Amerikaanse ontwikkelingsproblematiek kenmerken vanuit een historisch perspectief.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: (5EC x 28 uur) = 140 uur

  • Hoorcolleges: (12×2) = 24 uur

  • Bestudering verplichte literatuur: 116 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)
Herkansing: Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Richard S. Hillman en Thomas J. D’Agostino (eds.) Understanding Contemporary Latin America. Boulder: Lynne Rienner, 2011 (4e editie). ISBN: 978-1-58826-791-7.
Dit boek dient te worden gelezen tijdens de cursus (leesadvies per college beschikbaar).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Prof.Dr. P. Silva

Studiecoördinator: M.A.G. van Leeuwen MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Deze cursus is deel I van een tweedelige cursus (elk van 5 ECTS). Het eerste deel wordt gevolgd door zowel hoofdvak- als minorstudenten. Het tweede deel (in het tweede blok) is alleen bedoeld voor hoofdvakstudenten.

Verplichte aanwezigheid (minimaal 9 van de 12 colleges). Bij meer afwezigheid volgt uitsluiting van tentamen.