Studiegids

nl en

Inleiding Russische Letterkunde

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Dit college biedt de studenten een eerste kennismaking met de Russische literatuur vanaf de eerste werken uit het Kiëvse Rijk tot en met die uit de tijd van de Sovjet-Unie en het huidige Rusland. Het accent zal liggen op de 19e en de 20e eeuw waarbij ruim aandacht zal worden besteed aan grote namen als Dostoevskij, Tolstoj en Čechov.

Leerdoelen

Het verwerven van een basiskennis van de Russische letterkunde. In de bachelorfase wordt het vakgebied verder uitgediept in de BA-cursussen Cultuurkunde (2e jaar) en Letterkunde (3e jaar). De masterfase biedt verder een gespecialiseerde cursus op het terrein van de Russische letterkunde.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

  • Bijwonen college: 26 uur

  • Zelfstandige literatuurstudie: 108 uur

  • Boekbespreking: 4 uur

  • Tentamens: 2 uur

Toetsing

Deelnemers leveren twee keer een boekbespreking in (lengte 1500 – 2000 woorden).
Schriftelijk tentamen aan het einde van het eerste semester over de collegestof, het handboek van Langeveld en Weststeijn en de leeslijst Russische verhalen.
Eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van het tentamenresultaat (2 x) en de tweede, met een voldoende beoordeelde boekbespreking (1x) .
Herkansing schriftelijk tentamen over de collegestof, het handboek van Langeveld en Weststeijn en de leeslijst Russische verhalen.
Herkansing tweede boekbespreking.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

  • Arthur Langeveld/ Willem G. Weststeijn, Moderne Russische Literatuur. Van Poesjkin tot heden. Pegasus, Amsterdam, 2005.

  • Leeslijst Russische verhalen. Deze wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld (Blackboard)

  • 2 romans of novelles naar keuze (voor de opdrachten)

  • Otto Boele, Hoe schrijf ik een boekbespreking? (Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dhr. Dr. O.F. Boele

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing