Studiegids

nl en

Russische grammatica 1B

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Let op: Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht (>80%)

In dit werkcollege staat de Russische grammatica centraal. Naast de vormleer (morfologie) en syntaxis (zinsbouw), wordt ook ruim aandacht besteed aan het Russische schrift- , klank- en spellingssysteem, de uitspraak en de beginselen van fonetiek. Tenslotte neemt de verwerving van de basiswoordenschat een belangrijke plaats in.

Elke week is er voor dit onderdeel een vast aantal bijeenkomsten bestaande uit grammaticacolleges, gevolgd door werkcolleges in het talenpracticum en in de computerzaal. De student bestudeert als voorbereiding op de grammaticacolleges bepaalde paragrafen uit het handboek, leest een opgegeven tekst, en vertaalt en analyseert deze. Ook worden er schriftelijke oefeningen gemaakt. Tijdens de grammaticacolleges zal een aantal complexe problemen in detail worden besproken en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen over de bestudeerde stof. De grammaticacolleges zijn gekoppeld aan bijeenkomsten in het talenpracticum (uitspraak, verstaan, vaardigheid in het gebruik van diverse grammaticale vormen en structuren) en de computerzaal.

Leerdoelen

Zie beschrijving hierboven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, talenpracticum

Studielast

Totaal 280 uur (10 EC).
College 70 uur, practicum 26 uur, tussentoetsen 8 uur – totaal 104 uur.
Huiswerk en tentamenvoorbereiding: 176 uur.

Toetsing

Het eindcijfer kan op twee manieren tot stand komen

  • Een tentamen aan het eind van het semester (10 EC)

  • Het gemiddelde van drie tussentoetsen

De tussentoetsen zijn een verplicht onderdeel en worden na ieder behandeld hoofdstuk afgenomen. Van de in totaal vier tussentoetsen per semester moeten er minstens drie voldoende zijn, en in ieder geval de vierde toets in semester 2 (= toets 8 in onderstaand overzicht). In dit geval geldt het gemiddelde van de drie beste tussentoetsen als eindcijfer. De student kan ervoor kiezen om alsnog het tentamen aan het eind van het semester te maken om zijn eindcijfer te verhogen. Als het gemiddelde van de drie toetsen onvoldoende is, moet het tentamen gemaakt worden. Bij een voldoende van het tentamen mag de student geen hertentamen maken.
Dit vak kan alleen gehaald worden als aan de aanwezigheidsplicht is voldaan.

Semester II
Toets 5 – Unit 4
Toets 6 – Unit 5
Toets 7 – Unit 6
Toets 8 – Unit 7 en 8
Herkansing over de gehele stof.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Handboek Russische grammatica. Het materiaal komt in augustus online te staan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. E.L. Stapert
Dr. O.F. Boele

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Let op: Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht (>80%)