Studiegids

nl en

Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1B

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Mondelinge Taalvaardigheid Russisch 1A.

Beschrijving

Let op: Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht (>80%)

Het vak mondelinge taalvaardigheid, dat de onderdelen spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak omvat, wordt gegeven in het talenpracticum. Dit biedt de mogelijkheid intensief gebruik te maken van audio- en videomateriaal.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau A1 (gesproken interactie) en niveau A2 (gesproken productie) van het Common European Framework of Reference.
In de bachelorfase worden spreek- en luistervaardigheid verder uitgebouwd in de tweedejaarscursus Taalverwerving Russisch 2 en door een verblijf van drie maanden in Sint-Petersburg.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec)
College 78 uur
Huiswerk 60 uur
Tentamen 2 uur

Toetsing

TVMB, dat plaatsvindt na afloop van het tweede semester, bestaat uit drie onderdelen: spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak.
Cijfer wordt mede bepaald door actieve deelname in de klas (50%)
Herkansing over alle drie onderdelen: spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Zie mondelinge taalvaardigheid Russisch 1A

Aanmelding

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
L.B. Anissimova

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing