Studiegids

nl en

Russische Leesvaardigheid

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Grammatica 1a of vergelijkbaar niveau.

Beschrijving

Let op: Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht (> 80%)

Deze cursus is gericht op het lezen en begrijpen van grote stukken tekst. De focus varieert tussen begrip op mico-niveau (zinsstructuren, morfologische analyse, uitbreiding woordenschat) en begrip op macro-niveau (tekststructuur, leesstrategieën).
Wekelijks zijn er leesopdrachten die voorafgaand aan het college moeten worden voorbereid. Tijdens het college wordt gekeken of de voorbereide tekst problemen heeft opgeleverd. Deze teksten worden getoetst op het schriftelijk tentamen. Daarnaast leest de student zelfstandig een Russisch boekje dat tijdens het mondeling tentamen getoetst wordt.
Voor deze cursus is actieve deelname van de student essentieel (voorbereiding en participatie tijdens college). Er wordt daarom een apart cijfer toegekend voor participatie, dat 10% uitmaakt van het eindcijfer.

Leerdoelen

Aan het eind van het propedeusejaar dient de student over een zodanig niveau van leesvaardigheid te beschikken dat hij met behulp van een woordenboek niet al te moeilijke teksten kan lezen (niveau B1 Common European Framework of Reference).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totaal 140 uur
College 26 uur
Voorbereiding college en tentamen 111 uur
Schriftelijke toets 2 uur
Mondeling tentamen 1 uur

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (40%)

  • Mondelinge eindtoets in het Nederlands (50%).

  • Participatie tijdens colleges (10%)
    Alle onderdelen moeten voldoende zijn. De schriftelijke en mondelinge toets kunnen herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
mw. dr. Stapert

Studiecoördinator: T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Let op: Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht (> 80%)