Studiegids

nl en

Inleiding Slavische Taalkunde

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing.
Basiskennis van het Russisch gewenst.

Beschrijving

Deze cursus is gericht op het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. Het gaat over inzichten uit de synchrone taalkunde (zoals de fonologie en de woordenschat) en de historische taalkunde (de Indo-Europese achtergrond; de historische ontwikkeling van het Russisch). Ook wordt een overzicht gegeven van de andere Slavische talen en hun overeenkomsten en contrasten met het Russisch.

Leerdoelen

Het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. In de bachelorfase wordt het vakgebied verder uitgediept in de cursussen Taalkunde 2 (Russische taal en maatschappij) en Taalkunde 3 (moderne taalkunde). De masterfase biedt drie gespecialiseerde cursussen op het terrein van de Slavische taalkunde.

Rooster

rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Literatuur en voorbereiding colleges, tentamen: 112 uur

Toetsing

  • Opdracht (20%)

  • Schriftelijk tentamen op basis van powerpoint presentaties en opgegeven literatuur (80%)

  • Hertentamen over dezelfde stof.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Zie Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. E.L.J. Fortuin

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing