Studiegids

nl en

Inleiding Russische politiek en economie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Rusland, het grootste land in de wereld, heeft een rijke geschiedenis, een gevarieerde bevolking, complexe maatschappelijke verhoudingen, en een omstreden politieke orde. Dit college biedt een brede inleiding tot de Russische politiek en economie. Naast een bespreking van de recente politieke geschiedenis, de huidige politieke verhoudingen, en de economische uitdagingen van het land, wordt onder andere ook ingegaan op geografie en topografie, etnische verscheidenheid, en maatschappelijke kwesties.

Leerdoelen

Het primaire doel van het college is studenten een ‘helicopter view’ te geven van de belangrijkste politieke, economische, en maatschappelijke kwesties in hedendaags Rusland. In een reeks colleges in het tweede en derde jaar van de opleiding zal vervolgens dieper worden ingegaan op de binnenlandse en buitenlandse politiek van Rusland en op zijn economie. De student leert in dit college ook zelfstandig bronnen te vinden, in de media en in de wetenschappelijke literatuur, over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de politiek en economie van Rusland.

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)
Colleges: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Voorbereiding colleges, tentamen en papers: 112 uur.

Toetsing

Twee schriftelijke opdrachten (ieder 25%); tentamen (50%) over de collegestof.
Zowel het cijfer voor het tentamen als het gemiddelde cijfer van de twee schriftelijke opdrachten moet voldoende zijn om voor het vak te slagen. Het tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

De literatuur staat vermeld in de studiehandleiding die te raadplegen is via de Blackboardsite.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing