Studiegids

nl en

Russische grammatica 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Russische grammatica 1.

Beschrijving

Tijdens het college worden specifieke onderwerpen behandeld uit de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek van het Russisch. De meer problematische onderdelen zullen bovendien door middel van oefenmateriaal aan bod komen.

Leerdoelen

Dit onderdeel is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht in en het verwerven van kennis van de Russische grammatica.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC).
Colleges: 26 uur
Toetsen: 4 uur
Voorbereiding colleges en toetsen: 110 uur.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee toetsen. Beide toetsen moeten voldoende zijn. Voor elke toets is er slechts één herkansing. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar het volgende studiejaar.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

  • P. Houtzagers (red.), Russische Grammatica, Bussum: Coutinho 2003.

  • Aanvullend materiaal via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr.S.Dekker

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing