Studiegids

nl en

Taalverwerving Russisch 2

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Taalverwerving Russisch 1B.

Beschrijving

In dit college worden getraind in het schrijven van verschillende soorten Russische teksten en spreek- en luistervaardigheid worden op een hoger niveau gebracht door het voeren van spontane en voorbereide gesprekken, er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten m.b.v. kranten, tijdschriften en radio en tv materiaal.

Leerdoelen

Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.

Bij het schrijven van verschillende opstellen wordt het vocabulair uitgebreid evenals de kennis van vaste zinswendingen.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur
Colleges: 52 uur (2×2 uur per week)
Toets en tentamen: 8 uur
Voorbereiding colleges en tentamen: 80 uur

Toetsing

Diverse opdrachten en een toets, waarbij alle onderdelen van taalvaardigheid aan bod komen, aan het einde van het eerste semester in week 5 (A). Aan het einde van het tweede semester, na terugkeer uit Sint Petersburg een tentamen, eveneens over alle onderdelen van taalvaardigheid (B)
Eerste deel (A) kan gecompenseerd worden.
Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van 1xA en 2xB.
Deel B kan herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

  • Terence Wade, Using Russian Vocabulary, 2009, Cambridge University Press.

  • A.H. van den Baar, Groot Nederlands – Russisch Woordenboek, Amsterdam 2000.
    Ozjegov. Slovarj roesskogo jazyka.

  • W. Honselaar, Groot Russisch – Nederlands Woordenboek Pegasus, Amsterdam, ISBN 90 6143 274

  • Golosa, Book 2, 5th edition, 3) Golosa, Book 2, 5th edition, ISBN-13: 978-0205214600 / ISBN-10: 0205214606

  • Golosa, Students Activities Manual Book 2, 5th edition,

  • L.S. Moerawjowa, De werkwoorden van beweging in de Russische taal. (dit boek hoeft niet aangeschaft te worden)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Mw. L. Anissimova

Studiecoördinator: mw. drs. T. Bouma

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing